Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 o ochronie danych osobowych (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział Fabryki w Orli, Koszki 90, 17-106 Orla, KRS 0000331834, NIP 5432163817 (dalej: Administrator)

 

1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. realizacji współpracy handlowej – realizacja umowy o świadczenie usług, a także podjęcie na Państwa żądanie niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), uzasadniony interes Administratora w przypadku gdy stroną umowy jest inny podmiot, podczas gdy Państwo są gośćmi hotelu lub dobrowolna zgoda, jeżeli uzupełniają Państwo pole „uwagi” o nieobowiązkowe dane osobowe;

b. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – w szczególności wystawienie i przechowywanie faktur, uiszczanie opłat klimatycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku ze szkodą wyrządzoną przez Państwa, jak również ochrona przed Pani/Pana roszczeniami względem Administratora; prowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia gości hotelowych ze świadczonych usług hotelarskich;

 

2. KATEGORIE PRZETWARANYCH DANYCH

W celu realizacji usług przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych:

a. Dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu identyfikacyjnego, adres zamieszkania)

b. Dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, adres e-mail)

c. Inne dane w przypadku dobrowolnego przekazania dodatkowych danych osobowych w polu uwagi

 

3. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy.

 

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

5. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Plik cookie to mały plik, który prosi o zgodę na umieszczenie go na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu Państwa zgody plik jest dodawany i pomaga analizować ruch w sieci lub informuje, kiedy odwiedzacie Państwo daną witrynę. Pliki cookie pozwalają aplikacjom internetowym dostosować witrynę do Państwa potrzeb.

Używamy jedynie plików cookie niezbędnych do obsługi witryny.

Używamy plików cookie rejestrujących ruch na stronie, aby zidentyfikować, które strony są używane. Pomaga to ulepszać stronę internetową i dostosować ją do Państwa potrzeb. Informacje używane są tylko do celów analizy statystycznej, a następnie są usuwane z systemu.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy - maksymalnie do upływu terminu przedawnienia.

 

7. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Informujemy o prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również w przypadkach gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oprócz praw wymienionych powyżej chcielibyśmy poinformować o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

8. INNE STRONY INTERNETOWE

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Po skorzystaniu z tych linków i opuszczenia naszej strony, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną stroną. Dlatego też nie możemy odpowiadać za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji podawanych przez Państwa podczas odwiedzania takich stron, a strony te nie podlegają niniejszej polityce prywatności.

Należy zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na danej stronie internetowej.